Een counsellor is een coach bij lastige vraagstukken. Een counsellor helpt je met jouw innerlijk leven (denken, voelen) en je gedrag.

 

Mensen komen langs omdat ze onrustig zijn, spanning ervaren, piekeren of zich niet kunnen concentreren of omdat ze vermoeid of angstig zijn. Fysieke klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, of schouder-, nek-, en rugklachten kunnen daaruit voortvloeien.

 

Wellicht ben je bij je huisarts of een bedrijfsarts geweest? Je kunt ook zonder doorverwijzing bij mij terecht omdat ik Registercounsellor ABvC® ben. Dit is een beschermde titel die erkend is door zorgverzekeraars.

 

Hieronder vind je folders over counselling. Links meer informatie over bedrijfscounselling en rechts meer informatie over counselling voor particulieren.

Counselling is een vorm van individuele kortdurende en non-directieve psychosociale begeleiding. Hierbij wordt de cliënt begeleid in het proces om meer inzicht te krijgen in de eigen situatie. Counselling is zowel preventief als curatief toepasbaar. Doel van het proces is het bewustmaken, het ontwikkelen en versterken van de eigen kracht, keuzemogelijkheden en talenten die de cliënt zelf bezit, dit om een zo optimaal mogelijk niveau van persoonlijke mentale gezondheid en welbevinden te bereiken.

 

Gekwalificeerde beroepsbeoefenaar op het gebied van counselling die tot doel heeft om een cliënt of een cliëntsysteem* te helpen optimaal te functioneren met respect voor de normen en waarden van de cliënt of het cliëntsysteem en diens persoonlijke mogelijkheden en vermogen tot en recht op eigen levensinvulling. (statuten ABvC 3-12-2016)

 

*Een cliëntsysteem bestaat uit een of meerdere personen die een relatie met elkaar hebben: ze zijn bijvoorbeeld partners, familieleden, collega’s of hechte vrienden van elkaar.